กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 

  ชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่

                          

       29541728 1909173939394488 2125059512078434304 n

              เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้แก่สมาชิกในชุมชนบ้านคลองยาง จำนวน 34 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยาง เพื่อขยายเครือข่ายให้ครบทุกหมู่บ้าน และสามารถพัฒนาเป็นชุมชนสังคมคาร์บอนต่ำได้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมสมาชิกในชุมชนได้ร่วมทดลองและสาธิตการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมกรอกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านกิจกรรมประกวดค่าไฟฟ้าในชุมชนอีกด้วย

 

29472210 1909174059394476 1732378670909095936 n

 29472407 1909173982727817 1294678467874390016 n

29495991 1909174119394470 8859240397352730624 n

29496576 1909174129394469 8256944519115702272 n

29511984 1909174039394478 3555678037083160576 n

29570488 1909174159394466 5205188573896114176 n