อบรมลดการใช้พลังงานสถานศึกษา

 

 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

                          

       IMG 7286

              เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ให้กับคณะครูและบุคลากร จำนวน 207 คน ในกิจกรรมโครงการการบริหารจัดการ ลดใช้พลังงานของสถานศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

 

29468993 1908616896116859 327041229646725120 n

 IMG 7276

IMG 7282

IMG 7283

IMG 7287

IMG 7290

IMG 7291

IMG 7293

IMG 7295

 IMG 7297

29472902 1908616789450203 8380073496255922176 n

IMG 7279