กิจกรรมค่ายผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

                          

       IMG 7270

              เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว จัดกิจกรรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนเชียงคำอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมค่ายผู้นำด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ณ ฉัตรชัยรีสอร์ท จังหวัดตาก

 

IMG 7242

 IMG 7243

IMG 7244

IMG 7245

IMG 7248

IMG 7251

IMG 7252

IMG 7253

IMG 7254

 IMG 7255

IMG 7256

IMG 7257

 IMG 7259

IMG 7261

IMG 7262

IMG 7263

IMG 7264

IMG 7265