งานนิทรรศการวิชาการ "ตลาดนัดนักคิด"

ณ  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี

                          

 

     28280076 1898129380498944 4572163763005877048 n

                 

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. นำโดยนายตรีบูรณ์ นวลทอง และทีมงาน ร่วมให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในงานนิทรรศการวิชาการ "ตลาดนัดนักคิด" ของโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน 

 

28377886 1898128980498984 5366637762829758950 n

 28377956 1898129267165622 5209321081615401386 n

28378544 1898129000498982 6818178402798165544 n

28378982 1898128990498983 2592597841203890209 n

28576049 1898129340498948 2869911571397086954 n

28661021 1898129020498980 3817129897125061675 n

28576049 1898129340498948 2869911571397086954 n

28661021 1898129020498980 3817129897125061675 n

28661051 1898129223832293 8827628891226115604 n

 28661294 1898129193832296 5086050855246292542 n

28684971 1898129370498945 4885762468235895560 n