อบรมวิทยากรคณะทำงาน ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน Green School Camp

ณ  เขื่อนสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

                          

 

     28471853 1894997114145504 7237341767159646027 n---Copy

                 

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า - แผนงาน (ช.อผช-ผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรคณะทำงานค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ค่ายห้องเรียนสีเขียว Green School Camp” ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ ครู และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมจำนวน 75 คน

 

          การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ และครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขยายสู่ชุมชนต่อไป

 

 

28279180 1894997097478839 897763691803013334 n

 28059439 1894997124145503 417779116440897385 n

465188

465190

465193

465196

465200

465204

465208

 465221

465223

465224

465225

465227

465228

465229

465230

465231

465233

465234