โครงการเปิดตลาดนัดความรู้ ค่ายวิชาการ อนุบาลสุพรรณบุรี

ณ  อนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

                          

 

     28167418 1893343874310828 4788571995274165458 n

                  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายกฤษดา คงอยู่และทีมงาน ร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ในกิจกรรม “โครงการเปิดตลาดนัดความรู้ค่ายวิชาการ อนุบาลสุพรรณบุรี” ของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2,300 คน

 

28058930 1893343837644165 8855669537942504994 n

 27972786 1893370810974801 481233720372266067 n

27973690 1893370754308140 699831924296980263 n

28055717 1893345034310712 4053231264815665008 n

28056303 1893370714308144 6794783792249468655 n

28059102 1893343840977498 3117345894218786606 n

28166293 1893344010977481 8934733001230225293 n

28168104 1893370780974804 4933685112683976677 n

28276595 1893370724308143 1092425575336966734 n

28277285 1893343850977497 1929858444407640796 n

28377500 1893344007644148 1655197106977585787 n