การอบรมเชิงปฏิบัติการ "บุคลากรร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า ลดคาร์บอนในโรงเรียนสู่ชุมชน"

ณ  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

                          

 

     28056832 1893368490975033 1974378230144455811 n

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ และทีมงาน บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ในกิจกรรม "บุคลากรร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า ลดคาร์บอนในโรงเรียนสู่ชุมชน" ของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีครูและผู้ปกครอง 30 คน นักเรียน 180 คน

 

27973230 1893338460978036 5334907459202745678 n

 28058793 1893368500975032 3891002967268463879 n

28059382 1893338520978030 4062839100602379468 n

28166385 1893353914309824 1951192732496160020 n

28167001 1893368434308372 1588083172111409356 n

28167323 1893338364311379 8516203065962112209 n

28167739 1893338367644712 7517020225369134913 n

28168764 1893353924309823 1235894298407021717 n

28279029 1893338354311380 7239158465047450314 n

28279672 1893338510978031 5433596088866100648 n