LUKKAE Open House 2018 "สร้างสรรค์นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จังหวัดกาญจนบุรี

                          

 

     28168696 1892854067693142 9151764777760687309 n

                 

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายกฤษดา คงอยู่ และทีมงาน ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ในงาน LUKKAE Open House 2018 "สร้างสรรค์นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

27973715 1892854094359806 1019868179647617985 n

 28055864 1892854117693137 5828954833631059930 n

28055946 1892854054359810 7678438208891649807 n

28056713 1892854091026473 2280356722447112359 n