การแข่งขันห้องเรียนสีเขียว “กลุ่มธนบุรี” ครั้งที่ 15

ณ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

                          

 

     27972512 1890108791301003 8873868823493049112 n

                  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานโครงการห้องเรียนสีเขียว (และนายตรีบูรณ์ นวลทอง) ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมของกลุ่มธนบุรี ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว กลุ่มธนบุรี จำนวน 8 โรงเรียน ได้จัดการแข่งขันห้องเรียนสีเขียว “กลุ่มธนบุรี” ซึ่งมีการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขัน วาดภาพ วงดนตรีสากล อัจฉริยภาพ การกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายกฤษดา คงอยู่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

27752428 1890108917967657 4403891154896787326 n

 27752039 1890109017967647 549379776917934715 n

27867855 1889194134725802 5895796021394851386 n

27972396 1889194131392469 8274871896575354183 n

27751448 1890108754634340 3084018320229134836 n

27752386 1890108974634318 3985345588199800951 n

27752617 1889194198059129 6963442797474697556 n

27868005 1889194154725800 6276314636969427422 n

27867463 1890108811301001 2653685742427896792 n

27972512 1890108937967655 4138425212664731345 n

27972804 1890108821301000 460580172289391113 n

27972942 1889194144725801 4633363703307087739 n

28055869 1890108924634323 3795723759292979311 n

28055947 1890108824634333 5612563607816138017 n