การประชุมคณะอำนวยการศูนย์ และชี้แจงแนวดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ณ  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 จังหวัดขอนแก่น

                          

 

     27545463 1886586211653261 6939895385747960521 n

                   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานโครงการห้องเรียนสีเขียว นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ และทีมงาน ร่วมประชุมกับคณะอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ และชี้แจ้งแนวดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ในปี 2561 ซึ่งมีตัวแทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 เขต จำนวน 170 คน เข้าร่วมในการประชุม โดยมี ผอ.สำนักงานสำนักนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้มีคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯ จาก สพป.อุดรธานีเขต 2 และโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นอีก 2 โรงเรียน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนในพื้นที่ให้ความรู้เองอย่างมืออาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 จังหวัดขอนแก่น

 

27750105 1886585978319951 6867877296579198874 n

 27657121 1886586084986607 6003581988440042446 n

27544940 1886590558319493 3567936955703760769 n

27545055 1886586268319922 2947021612228921865 n

27545106 1886590691652813 381616276878401020 n

27655008 1886590664986149 5788651030736042511 n

27657009 1886590954986120 5075910789974592709 n

27867660 1886590951652787 4040570577129259872 n