ค่าย “หนูน้อยนักอนุรักษ์ 2560” ของโรงเรียนกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 16 โรงเรียน

จ.พิษณุโลก

                          

 

     27067117 1879547809023768 8842030059773791980 n

                   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 วิทยากรจากโครงการห้องเรียนสีเขียว นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ นางสาวสโรชินี วรรณะ และนางสาววิริยา แก้วกรูด ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนล่างจำนวน 16 โรงเรียน ซึ่งดำเนินกิจกรรมอย่างเหนียวแน่นตลอดระยะเวลา 20 ปี จัดทำค่าย “หนูน้อยนักอนุรักษ์ 2560” ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 162 คน ครู 150 คน ณ สวนแสงพรหมรีสอร์ท พร้อมศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

 

26907025 1879548205690395 3616172491229616679 n

 26993705 1879547992357083 3800962220354207456 n

27331869 1879548095690406 1145609900668927050 n

27331928 1879548202357062 1030148383225894550 n

27336402 1879548119023737 6409613501173482488 n

27337012 1879547795690436 87092949763030974 n

27459195 1879547802357102 105439093716973202 n