งานวันวิชาการโครงงานบูรณาการระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

                          

 

     26230478 1745213832184890 4726098767274162106 n

                   วันนี้ 24 มกราคม 2561 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันวิชาการโครงงานบูรณาการระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานโครงงานบูรณาการในวิชาต่างๆของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-4 โดยมีทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นายกฤษดา คงอยู่ และ นายอาทิตย์ นาคสวัสดิ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 2,000 คน ณ อาคาร 130 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย

 

26903838 1745213762184897 2138552732151341374 n

 26992569 1745213818851558 3793281830280195190 n

26993241 1745213752184898 7571828914675611630 n---Copy

7366034149004

7366034214852

7366034285920

7366034359778

7366034432794

7366034509449

7366034583197

7366034663115

7366034840366