fanpage-edit

   

 

โครงการจิตอาสา งานพัฒนาเว็บไซต์ กฟผ. เพื่อผู้พิการทางสายตา

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

                          

 

     DSCN0054

         

            อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ต่อสังคมกับ “โครงการจิตอาสา งานพัฒนาเว็บไซต์ กฟผ. เพื่อผู้พิการทางสายตา”

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กฟผ. ได้ไปจัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา งานพัฒนาเว็บไซต์ กฟผ. เพื่อผู้พิการทางสายตา” โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งน้อง ๆ ให้ความสนใจตอบรับเป็นอย่างดี

 

DSCN0043

 

         นอกจากนี้มีการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 112 คน โดยมี นายไวทยา บุญญรัตน์ นางสาวรัตนา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีการเปิดงาน

DSCN0005

DSCN0006

 DSCN0105

 

           น้อง ๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรม ได้สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า และสามารถนำเทคนิคง่าย ๆ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

DSCN0011

 DSCN0017

 DSCN0023

DSCN0029

DSCN0031

 DSCN0037

DSCN0040 

DSCN0045

DSCN0048

DSCN0050

DSCN0051

DSCN0061

DSCN0073

DSCN0076

DSCN0085

DSCN0086

DSCN0090

DSCN0098

DSCN0099

DSCN0101

DSCN0102

DSCN0109

DSCN0114

DSCN0124

DSCN0126

DSCN0127

DSCN0133

DSCN0143

DSCN0144