fanpage-edit

   

 

เตรียมพบกับ การ Live สด การนำเสนอผลงานการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนคาร์บอนต่สู่ชุมชน ใน เขียวสี Facebook

                          

เตรียมพบกับ การ Live สด การนำเสนอผลงานการประกวด โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน สุดยอดโรงเรียน และบ้านนักเรียนลดใช้พลังงานไฟฟ้า วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ใน เขียวสี Facebook

 

    poster-pr-final2-round