รัชนีย์ พิธีกรรายการเรื่องพลบค่ำ ร่วมกับ กฟผ. ตัดสินผลรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอข่าวชีววิถีของนักเรียนห้องเรียนสีเขียว


                          

     20171107-PRE02-01

                  

         

 กฟผ. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD จัดงานมอบรางวัลแก่นักเรียนห้องเรียนสีเขียวที่เข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอข่าวชีววิถีในโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.”

 

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD จัดงานมอบรางวัลการประกวดจัดทำคลิปวิดีโอข่าวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” โดยมีนายโสตถิพันธุ์ คมสัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ - สารสนเทศและการผลิตสื่อ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบรางวัล

 

           การประกวดในครั้งนี้ มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน และได้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานโครงการชีววิถีของ กฟผ. ณ ชุมชนบ้านโคกน้อย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการทำคลิปวิดีโอข่าวประกวด เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาครอบคลุมในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการชีววิถีของ กฟผ. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ การนำเสนอข่าวน่าสนใจ ชวนติดตาม และการใช้ภาษาในงานข่าว

 

           โรงเรียนที่ชนะการประกวด ประกอบด้วย 3 โรงเรียน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ นักเรียนที่ชนะการประกวด จะได้ศึกษาดูงานการผลิตและจัดรายการสด “คุยโขมง บ่ายสามโมง” อีกด้วย

 

20171107-PRE02-03

 

             นายโสตถิพันธุ์ คมสัน กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และ อสมท. เพื่อสื่อสารเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. ในเรื่องของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” ให้เป็นสื่อกลางเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเรื่องชีววิถี และเพื่อสนับสนุนเยาวชนเป็นนักข่าวรุ่นจิ๋ว โดยมีคุณกำภู-รัชนีย์ จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นแบบอย่างความสำเร็จ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สามารถรายงานข่าวเบื้องต้นในพื้นที่ของตนเอง ให้แก่ กฟผ. ถือเป็นการต่อยอดเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ. โดยสร้างเยาวชนเป็นเครือข่ายสื่อกลางการเผยแพร่ของ กฟผ. ในอนาคต

                     

  20171107-PRE02-02

20171107-PRE02-04