กฟผ. รับมอบประกาศเกียรติคุณด้านการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

                          

     21686166 1823250951320121 2657345224316604837 n

                  

           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 จาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)”

 

          โดย กฟผ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนจำนวน 135โรงเรียน โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน จำนวน 57 โรงเรียน รวม 9,426 ครัวเรือน จากกิจกรรมดังกล่าวลดค่าไฟฟ้าลง 21,800,287 บาท ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 3,703,658 หน่วย(kWh) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,893 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

                    

  21761643 1823250981320118 1040234129134303050 n

21616331 1823250984653451 2505418380156281012 n

21616134 1823251254653424 8865792554275919963 n 

 21617857 1823251267986756 141403186195447680 n 

 21557797 1823251161320100 8281108929771887189 n

21751968 1823251117986771 1832936651259267766 n

21751830 1823251024653447 335056096354554160 n