การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา "ห้องเรียนสีเขียว"

  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี

                          

     22007981 1625757627463845 1937666789218271526 n

                   

         เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 วิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา “ห้องเรียนสีเขียว” เพื่อต้องการยกระดับห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและสามรถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางก่องแก้ว แววรัตน์ ครูชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีครูเข้าร่วม 56 คน

                     

   21687924 1625757350797206 8353871551940536135 n   

    21764834 1625757117463896 6275101570249467968 n 

    21765097 1625757340797207 2092456046459141063 n 

   21766790 1625757057463902 542076289662263392 n

21768149 1625757124130562 5866163238702883878 n

21768165 1625757120797229 2854080450953614642 n

21768437 1625757017463906 377366402324714890 n

22007449 1625757250797216 5500063633963725484 n

22007641 1625757027463905 2399375865991744498 n

21687489 1625756977463910 3342596318245253679 n

22008393 1625756984130576 7841265062444054176 n