กฟผ. ร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  จัดสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนปลายทางกว่า 10,000 แห่ง

                          

     21615971 1823640434614506 2175574265822427645 n

                   

         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 กฟผ. ร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนปลายทางกว่า 10,000 แห่ง โดยมีการสอนออกอากาศ วิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อพลังงานทดแทน โดย นายกฤษดา คงอยู่ วิทยากรจากโครงการห้องเรียนสีเขียว มาให้ความรู้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                     

   21559085 1823640517947831 8058516442352295503 n   

    21686256 1823640457947837 8714608647810170435 n 

    21687791 1823640514614498 9173715947480776255 n 

   21751757 1823640557947827 1572055688102508056 n