กิจกรรมการบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร

                          

     21557680 1823298487982034 4208930257178109169 n

                            

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว จัดกิจกรรมบรรยายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต้นแบบของกลุ่ม SPARC (ปตท.) โดยจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.5 จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร

                    

  21762050 1823298491315367 6301582614446732506 n

21617900 1823298504648699 1291774242066038388 n

21752409 1823298534648696 253887825425396588 n 

 21557938 1823298547982028 1803186800635182107 n 

 21558788 1823298544648695 5217851214929661756 n

21617804 1823298537982029 14479459165521269 n

21751586 1823298601315356 8771307366831259854 n