การประชุมโรงเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560

  ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก

                          

     21231757 1604864366219838 4129136720885720244 n

                  

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้มีการจัดงานประชุมโครงการห้องห้องเรียนสีเขียว และงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบห้องเรียนสีเขียว กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า - วิชาการ กฟผ. เข้าร่วมงานและคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวประถมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีผู้บริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบงานห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมจำนวน 16 โรงเรียน ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก   

                     

  21271095 1815850912060125 7573723853846917186 n

21231046 1815850895393460 3588475904669009136 n

21231060 1815850898726793 9098742161573715088 n 

 21192090 1604864362886505 6543152039006700879 n

21151180 1815850855393464 1151292102677935220 n