เริ่มการตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2560

 

                          

     IMG 5387

        

              เริ่มแล้ว เมื่อวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา การตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว ประจำ ปี 2560 ซึ่งทางโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตรวจประเมินโรงเรียนในเขตภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ , โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน , โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาอุทิศ , โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม , โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม , โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม , โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ , โรงเรียนอนุบาลสุรินท์ , โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ซึ่งได้ประเมินไปแล้ว จำนวน 10 โรงเรียน จากทั้งหมด 52 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมการเข้าตรวจประเมินพื้นที่จริง โดยจะประเมินโรงเรียนสีเขียวทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 และประกาศผลโรงเรียนสีเขียวภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560   

                     

  IMG 5389

IMG 5392

IMG 5394 

 IMG 5395

 sarabureewittayakom 67

 bureerumpittayakom 23

 anubanbureerum 37

anubansurin 31

nongtong 88