กิจกรรมค่ายวิชาการ "ต้นกล้าพลังงานอนุบาลสุพรรณบุรี"

  ของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

                          

     21105867 1812302592414957 7206575778477371322 n

 

 

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 วิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียวได้ร่วมจัดงาน ค่ายวิชาการ “ต้นกล้าพลังงานอนุบาลสุพรรณบุรี” ได้บรรยายการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีการสาธิตเปรียบเทียบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประเภทต่างๆ อาทิเช่นหลอดไฟ โดยมี นายอดิศักดิ์ สามงามแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครูเข้าร่วมจำนวน 30 คน และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 306 คน   ณ ศูนย์รวมใจโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี                           

 

  20915642 1812187525759797 4162196048682712589 n

20952937 1812187539093129 3700669907422909249 n

20953402 1812187579093125 296513962613345080 n 

 20993904 1812302622414954 2231704167889667223 n

 21077446 1812187545759795 3186001258647296686 n

 21105867 1812302592414957 7206575778477371322 n