ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  ให้กับเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                          

     20915565 1811817285796821 4483973222197398584 n

        

                    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ทีมวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายตรีบูรณ์ นวลทอง หัวหน้าแผนกพัฒนาสื่อโครงการห้องเรียนสีเขียว บรรยายให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ให้แก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้า ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาลัย จำนวน 40 คน

  

20915298 1811817492463467 8185405909764859864 n

20953202 1811817282463488 8731591195999076633 n

20992664 1811817365796813 4536948230086925706 n

20993097 1811817269130156 6499659512338054646 n

20994176 1811817505796799 4808074439033603403 n

 21032426 1811817329130150 1849887435304818195 n

21078360 1811817385796811 1883309626454799609 n

21078379 1811817362463480 5340669356315386876 n