งานนิทรรศการ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

                          

     20842119 1810204392624777 7153512497025628502 n

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว ร่วมจัดนิทรรศการ “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี โดยให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับหลอดไฟประหยัดพลังงาน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

  

20770040 1810214189290464 7234620016440294229 n

20840705 1810204402624776 8703228227928443763 n

20841793 1810204579291425 1140842619286059504 n

20881819 1810214052623811 8762946444072447623 n

20881919 1810204395958110 8209858427039676943 n

 20882383 1810214092623807 3225564399444439927 n

20914372 1810214055957144 1714435516278949238 n