กิจกรรม"สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์"

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

                          

     20882094 1809804652664751 7634727642895398877 n

                                       

              เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” โดยมี นางสาวสโรชินี วรรณะ และนางสาววิริยา ภู่ระหงษ์ วิทยากรจากโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ไปบรรยายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การเปรียบเทียบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในการอบรมนักเรียน ชั้น ป.5 และ ป.6 จำนวน 400 คน

  

20882541 1809804795998070 3480973665004020969 n

20799426 1809804532664763 2557594007006830419 n

20800165 1809874719324411 4466667687371211015 n

20840664 1809815842663632 1262457769970748417 n

20882989 1809815579330325 1309752269505266465 n

20915611 1809815609330322 5078704851772079541 n