พิธีรับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่

                          

     img3

                              

               เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โครงการห้องเรียนสีเขียว โดยนายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ‎‎‎‎‎‎(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โดยมี นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส ‎‎‎‎‎‎(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว 

 

img2

img4

img5

img6