กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนสีเขียวและการประหยัดพลังงาน  โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

                          

     387609

                              

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายคชะพันธ์ แดงดีเลิศ และ นายอนุชา สุขม่วง ได้บรรยายอบรม “กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนสีเขียวและการประหยัดพลังงาน” ให้กับโรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งในการอบรมมีครูและนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 220 คน 

 

387603

387605

387606

 387607

387608