กิจกรรมบรรยายโรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน  โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก

                          

     20292895 1800523243592892 1465339383659450024 n

                     

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายอัครพล ตรีเหรา ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องโรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญจังหวัด พิษณุโลก ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับฟังทั้งสิ้น จำนวน 320 คน

 

20431207 1800523263592890 5952845976398334575 n

20264635 1800523453592871 6061481389690786843 n

20294214 1800523266926223 1367778948906593882 n

 20374239 1800553440256539 6485700934635577563 n