การอบรมผู้นำและขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา

                          

     20264550 1800045706973979 6135889175146467969 n

                     

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ ได้บรรยาย “อบรมผู้นำและขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว” ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 144 คน

 

20264712 1800045690307314 1444494748926306397 n

20374811 1800045703640646 460616103940974690 n

20374546 1800045700307313 7341235563663747093 n

 20293093 1800408186937731 3423638552479133053 n

20246138 1800408140271069 8551883141274369005 n

20375939 1800408170271066 7808086888041295267 n