การอบรมผู้นำนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" จังหวัดพิจิตร

                          

     20258304 1799978856980664 3867110630794389518 n

                     

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายอัครพล ตรีเหรา ได้บรรยายในกิจกรรม “การอบรมผู้นำนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" จังหวัดพิจิตร และ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 8 โรงเรียน โดยมี นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และนายเจริญพงษ์ คุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 195 คน

 

20257984 1800060506972499 3845460241108745851 n

20140015 1800060400305843 108077075067055252 n

20246421 1800060396972510 8983553103904317570 n

 20264895 1799978870313996 1522487591529864384 n

20258378 1800060436972506 7685846496518527783 n

20293018 1800060426972507 7710204222649493615 n

20258148 1800060523639164 529743290545752108 n