การอบรมชี้แจงเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

                          

     20046749 1563634617009480 5864154920293965497 n

                     

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติได้บรรยายให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับฟังทั้งสิ้น จำนวน 40 คน

 

20229046 1563634547009487 4429719088612721645 n

20229369 1563634560342819 2213616152434751558 n

20155889 1563634543676154 6258880246091494418 n