fanpage-edit

   

 

การบรรยายพิเศษการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย โรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

                          

     20139952 1563523593687249 8649320698158957232 n

                     

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับฟังทั้งสิ้น จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม ดร. สันติฯ อาคาร ๙๒ ปี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 

20106806 1563523530353922 4386574670934500491 n

20155661 1563523587020583 6309471567709228877 n

20140016 1563523590353916 6602479691005480263 n

20228247 1563523553687253 3616971027667828712 n

    

 

    และในช่วงบ่าย นางพัชรินทร์ อาวิพันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ และ นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ ร่วมกับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนบ้านปวงสนุก ร่วมพูดคุยเรื่องการขยายครัวเรือนเริ่มต้นที่ 30 ครัวเรือน โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสำหรับครัวเรือนที่มีความสนใจและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว ในการให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าและผลิตกระแสไฟฟ้า

 

 20156049 1563523510353924 1506211428273289453 n

20228637 1563523513687257 2012614674680161056 n

20106790 1563523503687258 4517808320783621627 n