เรื่องที่น่าสนใจ

 

palangphandin cover3  
พลังแผ่นดิน
 
ประเภท : หนังสือ  
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2560  

 

 

การดำเนินงานของ กฟผ.

 

Egat in Brief11    Egat Vocabulary    csr01     powerplants01
กิจการ กฟผ.   คำศัพท์น่ารู้ กฟผ   แบ่งปันเรียนรู้สู่สังคม   พลังงานแห่งอนาคต
ประเภท : หนังสือ   ประเภท : หนังสือ   ประเภท : หนังสือ   ประเภท : หนังสือ
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2559   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2559   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2558   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2558

 

Egat Seaving    ASEAN Electronics    Clean Coal Technologh      tubsakae 
รักโลก รักษ์พลังงานกับ กฟผ.
  รู้จักไฟฟ้าอาเซียน   โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด    รฟ.พลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก
ประเภท : หนังสือ   ประเภท : หนังสือ   ประเภท : หนังสือ   ประเภท : หนังสือ
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2559   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2559   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2549   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2560

 

 

เขื่อนและโรงไฟฟ้า 

 

Dums01     Jana           
เขื่อนเอนกประสงค์ ของ กฟผ.
  โรงไฟฟ้าจะนะ        
ประเภท : หนังสือ   ประเภท : หนังสือ        
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2557   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2557        

 

 

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

 

electricity-saving-board    electricity-to-the-house-board    think-before-use-boad     
 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย   ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร   คิดก่อนใช้ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน    
ประเภท : โปสเตอร์   ประเภท : โปสเตอร์   ประเภท : โปสเตอร์    
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2560   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2560   ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2560