ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมอบรมนักเรียนแกนนำ "โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน" โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

                          

     ศรียาณุสรณ์

                    

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว ได้อบรมนักเรียนแกนนำ “โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” โดยมีนายประชง วัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจำนวน 200 คน

 

19366479 1535937273112548 1135603267135148628 n

19396925 1535937303112545 3774858983213944977 n

19399785 1535937283112547 6842963726740968287 n