ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

                        

     19399708 1534998029873139 5952975741399396289 n

                    

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียวนำโดย นางทิพย์วรรณ ผลชีวิน ได้บรรยายและชี้แจงเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียวให้กับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนนี้ได้สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้จำนวน 23 คน

 

 19274762 1534998026539806 6486628453008879204 n

19366582 1534998016539807 5349206449444768932 n

19399183 1534998013206474 1056557706923197961 n