ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

                        

     18951266 1533688786670730 319104201057612290 n1

               

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นางทิพย์วรรณ ผลชีวิน ได้บรรยายการเรื่องเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว และเรื่องการจัดการพลังงานในสถานศึกษา ให้กับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะที่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ได้สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีนายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม และคณะครูเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจำนวน 60 คน

 

19399367 1533688836670725 7522573750059703670 n1

19424069 1533688863337389 8212906097822838177 n1

19396829 1533688860004056 7225563952948911128 n1