ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

                        

     19400047 1533827209990221 3944886934001691926 n

 

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ นายอัครพล ตรีเหราได้ชี้แจงเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียวให้กับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะที่โรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ได้สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีนายคมณ์ แคนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม และคณะครูเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจำนวน 35 คน

 

19275019 1533827086656900 8260429693598442653 n

19399696 1533827179990224 5551597256072554757 n