ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

                        

     19105839 1533827026656906 8010069484735082542 n

 

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ นายอัครพล ตรีเหราได้ชี้แจงเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียวให้กับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่โรงเรียนเมืองคง ได้สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีนายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา และคณะครูเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจำนวน 30 คน

 

19399681 1533827019990240 6819607400281321181 n

19396756 1533827036656905 658515973555728814 n