ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

                        

     19397015 1533827509990191 4858218287864507712 n

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ นายอัครพล ตรีเหราได้บรรยายเรื่องการลดใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน และสถานศึกษา และชี้แจงเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ในฐานะที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ได้สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีนายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม และคณะครูเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจำนวน 30 คน

 

19399376 1533827429990199 6168602151775673409 n

19397144 1533827483323527 2165234912737266328 n

 19396640 1533827463323529 8681155512872975942 n