ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องเกณฑ์การยกระดับ จากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) จังหวัดสกลนคร

                        

     19399354 1533827723323503 946679719993677410 n

                    

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ นายอัครพล ตรีเหราได้บรรยายการเรื่องการลดใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน และสถานศึกษา และชี้แจงเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ในฐานะที่โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ได้สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีนางสาวนวาวดี จันทะนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) จังหวัดสกลนคร และคณะครูเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจำนวน 23 คน

 

19260306 1533827786656830 6435592681182256973 n

19397153 1533827789990163 3361879029310867711 n