ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องแนวทางการประเมินโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์

                       

     18698508 1505958409443768 5341338460289109555 n

            

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ ได้บรรยายการเรื่อง แนวทางการประเมินโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน  ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับฟังทั้งสิ้น จำนวน 105 คน

 

 

18619986 1505958462777096 4758677391719861150 n