ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องเกณฑ์การยกระดับ จากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง

                    

     18620172 1505098392863103 145652046715932449 n

            

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ นายอัครพล ตรีเหรา ได้บรรยายการเรื่องเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว และเรื่องการจัดการพลังงานในสถานศึกษา ให้กับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง ในฐานะที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองได้สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีคณะครูเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจำนวน 30 คน

 

18622366 1505098386196437 2605259026025617243 n

18620407 1505098419529767 18958028053019658 n