ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องแนวทางการประเมินโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

 

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  จังหวัดลำปาง

    

     18664158 1504315522941390 6594583577265899499 n

    

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ ได้บรรยายการเรื่อง แนวทางการประเมินโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยมีนางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับฟังทั้งสิ้น จำนวน 62 คน  

 

18581837 1504315549608054 4860234668112295251 n

18698093 1504315532941389 8751923251198291734 n