ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

 

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

                       

     18581912 1504315569608052 7601081190234702907 n

            
 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ ได้บรรยายการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานเพื่อเป็นโรงเรียนสีเขียว และการร่วมใจเพื่อพิชิตรางวัล โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสง่า   มีอินถา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

18620064 1504304036275872 1754145698698749028 n

18622402 1504303949609214 5165662450388699135 n

18557367 1504303922942550 8605368203536554275 n