บรรยายเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เทคนิควิธีเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

                        

     18519521 1500712316635044 3401002631498212302 n

            

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วิทยากร กฟผ.โครงการห้องเรียนสีเขียว บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เทคนิควิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และสาธิตการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 115 คน ครู 7 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และลดการใช้พลังงานในโรงเรียนและที่บ้านนักเรียน โดยมีนางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

18485788 1500572206649055 3412772038116263318 n

18485896 1500712323301710 6436802630154394665 n

18519852 1500707123302230 4433297168517869878 n