พิธีรับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว พร้อมบรรยายเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                       

     18623116 1172313346206132 365246169 n

         

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า – แผนงาน ได้มอบป้าย โรงเรียนสีเขียวให้กับนายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้รับมอบป้าย โรงเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

     คณะวิทยากร กฟผ.โครงการห้องเรียนสีเขียวได้บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน และนำความรู้ด้านการประหยัดพลังงานขยายผลสู่นักเรียนและชุมชน จำนวน 64 คน คณะครู 20 คน รวม 84 คน

 

18486036 1500575293315413 1265876693905581605 n

18555994 1500575396648736 2614230773551577951 n

18486091 1500575349982074 5881663672404149559 n

      18555881 1500575426648733 3044993964822470367 n