พิธีรับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว พร้อมบรรยายเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย

                       

      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 วิทยากร กฟผ.โครงการห้องเรียนสีเขียว บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เทคนิควิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และสาธิตการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 365 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และลดการใช้พลังงานในโรงเรียนและที่บ้าน

18557462 1500532963319646 2907418339572106608 n

18557191 1500532966652979 262604065388676053 n

18519490 1500532983319644 6767680526557361385 n

        

     และวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า – แผนงาน ได้มอบป้าย โรงเรียนสีเขียวให้กับนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เป็นผู้รับมอบป้าย โรงเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

18485864 1500533186652957 2027889075603872140 n

18528062 1500533156652960 4639206542614009012 n