บรรยายเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศ เทคนิควิธีเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

 

 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  จังหวัดพะเยา

 

18557181 1503317649707844 6902927498569245716 n

                       

                                   

           เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 วิทยากร กฟผ.โครงการห้องเรียนสีเขียว บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เทคนิควิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และสาธิตการใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 415 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 395 คนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และลดการใช้พลังงานในโรงเรียนและที่บ้านนักเรียน   โดยมีนายเดชฤทธิ์ รัตนขอดสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

                                     

       

 

18581643 1503317709707838 5788857873540813722 n  18620323 1503317683041174 7737141629689839631 n

 18622114 1503317656374510 991307796030658544 n