ก็บตกค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว

                       

หลังจากที่ “ค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจพลังงาน” สำหรับบุตรหลานชาว กฟผ. ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560ได้จบลงด้วยดี ทีมงานได้ไปติดตามผลโดยการขอสัมภาษณ์น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมว่าได้รับประสบการณ์ดีๆอย่างไรบ้าง โดยในวันนี้จะมาสัมภาษณ์คู่พี่น้อง คือ น้องออมสิน และน้องออมทรัพย์กันค่ะ

 

Interview