ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยาย เรื่องเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 

        

 

  18485920 1499838320055777 4874337940642357958 n

      

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ นายอัครพล ตรีเหรา ได้บรรยายการเรื่องเกณฑ์การยกระดับจากห้องเรียนสีเขียว และเรื่องการจัดการพลังงานในสถานศึกษา ให้กับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่โรงเรียนสิริรัตนาธรได้สมัครเข้าร่วมขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีนายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

18486065 1499838316722444 3041869322686906325 n

 

 

           18581540 1499838360055773 9201847547304137612 n

 

       18486222 1499838340055775 193459983709207900 n